Foto Alexandra Hrašková

O nás

Nová etapa

Uplynuli štyri roky od vydania prvého výtlačku Ženy z netu na titulke s Barbara „Babsy“ Jagušák.

Pri každom vydaní sme dbali a stále dbáme na to, aby sme tvorili obsah čo najrozmanitejší a pútavý pre Vás. 

Názov Ženy z netu už ale nevystihuje podstatu tohto časopisu. Nadobudla som presvedčenie, že zmena je potrebná, a to nielen v názve. 

V spolupráci s Dominikou Kramer a s Kurtom Bullockom z Kumi studio sme započali niekoľkomesačný proces zmien a nových nápadov. Stanovili sme si cieľ zosúladiť kvalitný a zaujímavý obsah s estetikou a vytvoriť časopis, ktorý si vždy radi prelistujete.

Vážení čitatelia, držíte v rukách prvé vydanie úplne nového magazínu La Letta na titulke s Janou Kovalčíkovou, s ktorou začíname novú etapu. 

Verím, že si z nového vydania magazínu La Letta odnesiete ľahkosť, teplo a pozitívne nastavenie do Vášho života.

S láskou 

Iveta Kopernická

šéfredaktorka La Letta